Cách tìm kiếm, xem, sửa, xóa chứng từ, hóa đơn

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
1. Cách tìm kiếm, xuất khẩu, in, xem danh sách chứng từ, hóa đơn
- Cách tìm kiếm, xem danh sách chứng từ, hóa đơn anh/chị xem hướng dẫn tại đây
- Cách xuất khẩu, in danh sách chứng từ, hóa đơn, danh mục, anh/chị xem hướng dẫn tại đây

2. Xóa, sửa, nhân bản các loại chứng từ, số dư, danh mục
2.1. Để xóa, sửa các loại chứng từ, số dư, danh mục, anh/chị xem hướng dẫn tại đây
* Lưu ý:
- Với chứng từ bán hàng hoặc mua hàng: phần mềm báo chứng từ đã được thu tiền/trả tiền hay đã được đối trừ, chị cần bỏ các thao tác thu tiền/ trả tiền hay bỏ đối trừ đi thì mới sửa/xóa được chứng từ bán hàng/mua hàng nhé.
- Khi không chọn được tài khoản hạch toán trên chứng từ, anh/chị thao tác xem hướng dẫn tại đây
- Để ngầm định tài khoản hạch toán trên chứng từ, anh/chị xem hướng dẫn tại đây
2.2. Cách nhân bản, sao chép chứng từ, anh/chị xem hướng dẫn tại đây

3. Xem nhật ký thao tác chứng từ

Để xem các vấn đề như: các thao tác (thêm, sửa, xóa, ...) đã thực hiện trên phần mềm (chứng từ, danh mục), ai thao tác, máy tính thao tác, ngày giờ thao tác,... anh/chị xem hướng dẫn tại đây
* Lưu ý:
+ Xem nhật ký truy cập của một khoảng thời gian, chị tích vào ô "Nạp" và chọn khoảng thời gian cần xem nhé
+ Trường hợp chị đã xóa nhầm chứng từ, hóa đơn, chị có thể xem nhật ký truy cập để xem chứng từ, hóa đơn nào và một số thông tin của chứng từ đã xóa để hạch toán lại vào phần mềm nhé.

4. Chứng từ bị hiển thị màu xanh, màu tím
- Chứng từ trên danh sách chứng từ có màu xanh là do chưa được ghi sổ, nếu anh/hị muốn ghi sổ chứng từ này, anh/chị mở chứng từ đó lên và tích "Ghi sổ" nhé
- Trên báo cáo chứng từ có màu tím là do anh/chị đã từng tích mở chứng từ đó lên khi xem báo cáo. Vì vậy không có ảnh hưởng gì đến báo cáo đâu ạ
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top