Cách dừng Services khi Services bị treo

1Bước 1: Mở Start - Gõ cmd - chuột phải vào CMD chọn Run as administrators (Chú ý: Bắt buộc phải chạy CMD bằng Run as administrator thì mới dừng được)

1.jpg


Bước 2:
- Gõ lệnh: sc queryex MISAAMISACTServer (sẽ hiện như ảnh)
- Gõ lệnh: taskkill "dấu cách" /pid "dấu cách" 3504 "dấu cách" /f (số 3504 là số PID như ảnh, được lấy từ câu lệnh ở bước trên)
2.JPGChú ý: Nếu PID = 0 nghĩa là services đã dừng, anh/chị mở AMIS Server lên mà vẫn thấy trạng thái đang chạy thì ấn NẠP là sẽ chuyển về trạng thái dừng!!!!!

Bước 3: Mở Services lên đổi cổng về 2017 rồi start (chạy) lại! (trong trường hợp ko start được thì mở services ấn NẠP trước rồi mới chạy)

3.JPG
 
Sửa lần cuối:
Top