CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI TỪ AMIS 1.0 LÊN AMIS 2.0

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Vũ Văn Tiến

Administrator
Nhân viên MISA
chuyendoiami-cacvandethuonggap.jpg


1. Hướng dẫn sử dụng:
-------------------
 • Chuyển đổi dữ liệu kế toán từ AMIS 1.0 lên AMIS 2.0. Xem hướng dẫn Tại đây
 • Cài đặt phần mềm trên máy chủ và connect dữ liệu. Xem hướng dẫn Tại đây
 • Cài đặt phần mềm trên máy trạm và kết nối tới máy chủ. Xem hướng dẫn Tại đây
 • Kiểm tra dữ liệu sau khi chuyển đổi. Xem hướng dẫn Tại đây
 • Phân quyền người dùng. Xem hướng dẫn Tại đây
LƯU Ý:
1. Trong quá trình đang thực hiện chuyển đổi dữ liệu, Anh/Chị vui lòng ngừng nhập liệu trên AMIS.VN - Kế toán 1.0 để dữ liệu được nhất quán

2. Sau khi chuyển đổi, Anh/Chị vui lòng nhập dữ liệu phát sinh năm 2019 trên dữ liệu mới được tạo từ chuyển đổi xuống deskop, không nhập liệu phát sinh năm 2019 ở tên miền ACT1 (kế toán 1.0)

3. Đối với các dữ liệu cũ (2018 trở về trước) cần chỉnh sửa, Anh/Chị vui lòng xem link tại đây để mở lại dữ liệu cũ trên Kế toán 1.0


2. Các tình huống khách hàng MISA thường hỏi:
-------------------
 • Có nhập liệu và chỉnh sửa lại số liệu năm cũ được hay không?. Xem hướng dẫn Tại đây
 • Sau khi chuyển đổi dữ liệu từ AMIS 1.0 lên AMIS 2.0 làm thế nào để xem lại dữ liệu cũ?. Xem hướng dẫn Tại đây
 • Mẫu hoá đơn đã được sửa trên phần mềm MISA SME.NET 2012 hoặc AMIS 1.0. Muốn sử dụng tiếp mẫu hoá đơn này trên AMIS 2.0 thì phải làm thế nào?. Xem hướng dẫn Tại đây
 • Khi nào cần phải tải chứng từ?. Xem hướng dẫn Tại đây
 • Khi nào cần phải đồng bộ dữ liệu?. Xem hướng dẫn Tại đây
 • Cơ chế làm việc của AMIS 2.0 có giống với cơ chế làm việc trực tiếp trên WEB của AMIS 1.0 hay không?. Xem hướng dẫn Tại đây
 • Làm thế nào để kiểm tra dung lượng dữ liệu đang sử dụng?. Xem hướng dẫn Tại đây
 • Dung lượng dữ liệu trên AMIS 2.0 sau khi chuyển đổi từ AMIS 1.0 được tính như thế nào?. Vì sao chuyển lên lại nhanh bị hết dung lượng như vậy?. Xem hướng dẫn Tại đây
 • Dữ liệu năm cũ lưu trên AMIS có bị mất phí không?.
Trả lời: Dữ liệu AMIS 1.0 sau khi chuyển đổi lên AMIS 2.0 vẫn được lưu trữ và mất phí.

Xem hướng dẫn chị tiết tại tình huống số 6 Tại đây
 • Tại sao khi tải phần mềm, cài đặt và kết nối dữ liệu rồi nhưng không thấy dữ liệu gì hết?
Trả lời: Sau khi cài đặt phần mềm, kết nối dữ liệu đơn vị chưa thực hiện tải dữ liệu từ máy chủ Cloud về. Để tải dữ liệu, Anh(Chị) tham khảo theo tài liệu Tại đây
 • Vì sao CCDC, TSCĐ đã ghi tăng ở năm trước khi chuyển lên AMIS 2.0 bị trống phần thông tin đơn vị?
Trả lời: AMIS.VN 1.0 cho phép khi khai báo danh mục/chứng từ kế toán có thể chọn thông tin Đơn vị trên các danh mục/chứng từ này là cấp Chi nhánh/Tổng công ty. Còn AMIS.VN 2.0 thì không cho phép, mà phải chọn Đơn vị là cấp chi tiết nhất như Phòng ban/Phân xưởng... => Khi chuyển đổi dữ liệu, thông tin Đơn vị trên AMIS.VN 2.0 sẽ bị để trống, điều này sẽ ảnh hưởng đến tính đúng đắn của việc phân bổ CCDC, Khấu hao TSCĐ cho đối tượng phân bổ là Đơn vị...

Video hướng dẫn chuyển đổi:
Video giới thiệu tính ưu việt của AMIS.VN - kế toán 2.0 so với AMIS.VN - kế toán 1.0:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top