Các lưu ý phát hành hóa đơn điện tử khi CKS gần hết hạn hoặc trước khi gia hạn CKS

Thuận Nguyễn

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Tài liệu có những nội dung sau:
  • Mục 1: Các lưu ý phát hành hóa đơn khi CKS gần hết hạn hoặc trước khi gia hạn
  • Mục 2: Ảnh hưởng của việc phát hành được hóa đơn sau khi gia hạn
----------------------------------------------------------------------
1/ Các lưu ý phát hành hóa đơn khi CKS gần hết hạn hoặc trước khi gia hạn


Hiện tại việc phát hành hóa đơn điện tử đang dựa vào ngày hiệu lực của CKS, vì thế CKS có hiệu lực bắt đầu từ ngày nào thì mới phát hành hóa đơn đúng ngày đó được.
VD: Ngày hiệu lực của chứng thư số bắt đầu từ ngày 1/7 nên phần mềm chỉ cho phép kí điện tử cho các hóa đơn có ngày hóa đơn từ 1/7 trở đi.
=> Vậy nên, để đảm bảo phát hành được hóa đơn, anh/chị vui lòng phát hành các hóa đơn đã cấp số trước ngày hết hạn của CKS hoặc trước khi gia hạn ngày mới của CKS

2/ Ảnh hưởng của việc phát hành được hóa đơn đã cấp số sau khi gia hạn

=> Kế toán sẽ không phát hành được những hóa đơn này.

Giải pháp cho trường hợp này như sau:

- Giải pháp 1: Nếu muốn phát hành các hóa đơn thì liên hệ với bên chứng thư số để được hỗ trợ cấp lại chứng thư số cũ có ngày hiệu lực bao gồm ngày của hóa đơn đang cần phát hành. (Nhưng hầu như các nhà cung cấp CKS đã gia hạn mới rồi thì không quay lại ngày cũ được) => Anh/chị vui lòng liên hệ nhà cung cấp CKS để hỏi rõ hơn.

- Giải pháp 2: Phát hành hóa đơn có ngày hóa đơn và ngày ký hóa đơn tại ngày CKS có hiệu lực mới. Nếu KH không chấp nhận hóa đơn có ngày này thì thực hiện xóa bỏ hóa đơn.

- Giải pháp 3: Coi các hóa đơn này là hóa đơn chưa cấp số, chưa phát hành, kê khai hóa đơn hủy bên ngoài HTKH và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bên ngoài (nếu trước đây đã nộp báo cáo kê khai các hóa đơn này là các hóa đơn xóa thì hỏi lại cơ quan thuế về việc đã kê khai là hóa đơn xóa, giờ muốn báo cáo lại là hóa đơn hủy thì xử lý như thế nào để được hướng dẫn cụ thể).
Xem thêm: Cách phát hành hóa đơn điện tử

Tóm lại: Để đảm bảo không phải xử lý những rủi ro sau này và có thể bị thuế phạt. Anh/chị nên thực hiện phát hành hóa đơn đúng ngày theo quy định. Nếu lỡ cấp số nhưng chưa phát hành thì vui lòng chú ý đến ngày còn hạn của CKS để phát hành kịp thời cho những hóa đơn này!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top