CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP CUỐI THÁNG 12/2022 TRÊN MISA SME

Thưa Anh Chị
MISA xin chia sẻ đến Quý Anh Chị danh sách các câu hỏi thường gặp cuối tháng 12/2022 khi thực hiện trên phần mềm MISA SME. Với các nội dung liên quan đến các bước chuẩn bị cho quyết toán, kiểm tra báo cáo, chuyển đổi dữ liệu, cập nhật số dư,...

MISA hi vọng với các nội dung sau sẽ giúp Anh Chị thực hiện và xử lý nhanh chóng, kịp thời hơn khi sử dụng phần mềm MISA.
Tham khảo chi tiết nội dung bên dưới.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRÊN MISA SME

Vấn đề
Link hướng dẫn
Lập hóa đơn điện tử khi chuyển sang năm 2023 thay đổi như thế nào?
https://helpsme.misa.vn/2023/kb/cac...a-nam-2021-sang-nam-2022-theo-nd123-tren-sme/
Năm 2022 tôi chưa hoàn thiện số liệu, sang năm 2023 tôi nhập tiếp chứng từ trên dữ liệu hiện tại có được không?https://helpsme.misa.vn/2022/kb/khi...g-tu-cua-nam-moi-tren-du-lieu-hien-tai-khong/
Tôi muốn mang dữ liệu kế toán từ máy tính công ty về nhà làm tiếp thì làm thế nào?https://helpsme.misa.vn/2022/kb/html_lamthenao_chuyendulieutumaynaysangmaykhac/
Không biết phục hồi dữ liệuhttps://helpsme.misa.vn/2022/kb/html_10030200/
Phục hồi dữ liệu lỗihttps://helpsme.misa.vn/2022/kb/khong_ket_noi_duoc_voi_may_chu_sql_server_thi_lam_the_nao/
Cài đặt, Kết nối dữ liệuhttps://helpsme.misa.vn/2022/kb/huongdan-caidat-phanmem-taomoidulieu/
Làm thế nào để chuyển máy chủ, chuyển dữ liệu từ máy tính này sang máy tính khác, mang dữ liệu về nhà, lấy lại dữ liệu sau khi cài win?https://helpsme.misa.vn/2022/kb/html_lamthenao_chuyendulieutumaynaysangmaykhac/
Vào dữ liệu Phần mềm báo đang tính giá xuất kho, bảo trì dữ liệuhttps://helpsme.misa.vn/2022/kb/html_xoa_trang_thai_bao_tri/
Đăng nhập vào dữ liệu hiển thị thông báo Không mở được dữ liệu?https://helpsme.misa.vn/2022/kb/dang-nhap-vao-du-lieu-hien-thi-thong-bao-khong-mo-duoc-du-lieu/
Đăng nhập, Tạo mới dữ liệu hoặc Phục hồi dữ liệu cũ chương trình báo Không tìm thấy máy chủhttps://helpsme.misa.vn/2022/kb/khong_ket_noi_duoc_voi_may_chu_sql_server_thi_lam_the_nao/
Xử lý hóa đơn sai sót như thế nào?https://helpsme.misa.vn/2022/kb/xu-ly-hoa-don-sai-sot-theo-nghi-dinh-123-2020-nd-cp/
Công việc hàng ngày, tháng/quý của nghiệp vụ Hóa đơn điện tửhttps://helpsme.misa.vn/2022/kb/quytrinh-quan-ly-hoa-don-dien-tu/
Làm thế nào khi phần mềm báo "Quá số lượng tồn"https://helpsme.misa.vn/2022/kb/loi_ghi_so_khi_xuat_vat_tu_hang_hoa_qua_so_luong_ton_trong_kho/
Chênh lệch kho và sổ cáihttps://helpsme.misa.vn/2022/kb/lam...-bi-lech-voi-so-du-tai-khoan-kho-tren-so-cai/
Hướng dẫn các phương pháp tính giá thành trên MISA SMEhttps://helpsme.misa.vn/2022/kb/gia-thanh/
Xử lý các vấn đề thường gặp khi tính giá thànhhttps://helpsme.misa.vn/2022/kb/hdqt_gia_thanh/
Khi xem bảng cân đối tài khoản, tôi thấy số dư đầu kỳ lên không đúng thì phải làm thế nào?https://helpsme.misa.vn/2022/kb/da_tach_du_lieu_khi_chua_chot_so_du_ky_truoc_dan_den_so_du_bi_sai/
Khi chưa hoàn thiện số liệu của năm cũ thì có thể nhập tiếp chứng từ của năm mới trên dữ liệu hiện tại không?https://helpsme.misa.vn/2022/kb/khi...m_cu_thi_co_the_nhap_tiep_chung_tu_moi_khong/
Xử lý các vấn đề thường gặp khi lập chứng từhttps://helpsme.misa.vn/2022/kb/cau-hoi-thuong-gap-theo-nghiep-vu/
Khi kết thúc năm tài chính và bắt đầu năm tài chính mới cần làm gì?https://helpsme.misa.vn/2022/kb/khi-ket-thuc-nam-tai-chinh-va-bat-dau-nam-tai-chinh-moi-can-lam-gi0/


CAC CAU HOI THUONG GAP MISA SME.png


Chúc Anh Chị thực hiện thành công!
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top