Các bước kiểm tra Tờ khai thuế GTGT tháng/quý trước khi nộp - tránh rủi ro sai

Vũ Xuân Quỳnh

Moderator
Nhân viên MISA
THAM GIA NGAY!!!
Cộng đồng kế toán sử dụng MISA (SME): https://www.facebook.com/groups/hotrosme

Cộng đồng kế toán sử dụng MISA (AMIS): https://www.facebook.com/groups/hotroamis

Cộng đồng kế toán dùng hóađơnđiện tử (meinvoice): https://www.facebook.com/groups/hotromeinvoice

Cộng đồng hỗtrợ Chữ ký số (Esign): https://www.facebook.com/groups/hotroesign


Thưa Quý Anh/Chị
Hàng tháng/quý việc lập tờ khai thuế GTGT là công việc thường xuyên của Kế toán, tuy nhiên không tránh khỏi việc sai sót số liệu do nhiều nguyên nhân như nhập thiếu, kê khai thiếu, nhập sai,... Đặc biệt với kế toán dùng MISA, phần mềm đã hỗ trợ nhiều công cụ hỗ trợ kiểm tra tờ khai GTGT trước khi nộp lên CQT.

Vì vậy, để kiểm tra và điều chỉnh kịp thời để tránh sai sót số liệu tờ khai, dẫn đến rủi ro về thuế. MISA xin gửi đến Anh/Chị các bước kiểm tra Tờ khai thuế GTGT tháng/quý trước khi nộp CQT, Chi tiết các bước sau đây:

kiểm tra tờ khai (2).jpg

I. TRƯỚC KHI LẬP TỜ KHAI THUẾ GTGT

Kiểm tra chứng từ bán hàng đã lập đủ hóa đơn và giá trị hóa đơn đã khớp hay chưa, Anh/Chị có thể thực hiện kiểm tra theo cách sau:

Sử dụng tính năng Đối chiếu bán hàng và hóa đơn

  • Vào Nghiệp vụ / Bán hàng / Đối chiếu bán hàng và hóa đơn
  • Chọn khoản thời gian tháng/quý cần đối chiếu và nhấn Lấy dữ liệu
  • Tích chọn Chỉ hiển thị các chứng từ có chênh lệch

doi chieu 4.png

  • Xem các dòng chênh lệch tại cột Chênh lệch giữa chứng từ bán hàng và hóa đơn và nhấn vào Xem chi tiết để hiển thị chi tiết chứng từ.

Lưu ý: từ SME2022 – R18, chương trình không lấy lên số liệu của các hóa đơn ở trạng thái “Hóa đơn hủy”, “Hóa đơn xóa bỏ” để đảm bảo dữ liệu đối chiếu chính xác.

Sau khi thực hiện kiểm tra và sửa lại chứng từ hạch toán cũng như hóa đơn để khớp nhau rồi tiến hành Lập Tờ khai thuế GTGT


II. SAU KHI LẬP TỜ KHAI THUẾ GTGT

1.
Kiểm tra xem trên bảng kê mua vào có lấy các hóa đơn kỳ trước đã kê khai lên hay không?

Ví dụ: Anh/Chị lập tờ khai của tháng 9/2022 nhưng phát hiện có hóa đơn của các tháng trước trong bảng kê thuế tháng 9/2022

doi chieu.png


Để kiểm tra số lượng và giá trị hóa đơn mua vào tháng 9 thực tế cần kê khai đã khớp trên bảng kê mua vào đang lập chưa, Anh/Chị nhấn vào nút Chọn chứng từ , tại cột Ngày hóa đơn lọc ngày nhỏ hơn kỳ đang kê khai ví dụ 01/09/2022 như hình ví dụ.

doi chieu 5.png


Nếu có phát sinh chênh lệch về số lượng hóa đơn cũng như giá trị hóa đơn kê khai, Anh/Chị kiểm tra và xử lý theo hướng dẫn: Khi lập tờ khai thuế GTGT kỳ này thấy hóa đơn mua vào các kỳ trước thì phải làm thế nào?


2. Sau khi lập tờ khai và nhấn Cất, Anh/Chị nhấn vào thông báo kiểm tra chênh lệch màu cam ngay dưới góc tay phải màn hình để kiểm tra chênh lệch thuế và sổ cái (nếu có)

doi chieu 2.png

Sau khi tích phần mềm sẽ mở báo cáo kiểm tra, đối chiếu chứng từ sổ sách của Thuế.

Anh/Chị xem các hạn mục kiểm tra trên báo cáo. Nếu có phát sinh chênh lệch, nhấn nút "TẠI ĐÂY" (trên báo cáo) phía dưới phần chênh lệch để xem hướng dẫn xử lý cho từng trường hợp.


doi chieu 3.png

Lưu ý: trường hợp hóa đơn không lên bảng kê, nếu đã thực hiện theo tất cả hướng dẫn trên tài liệu vẫn không được, Anh/Chị mở chứng từ chọn Bỏ ghi/ Sửa/ Ghi sổ lại sau đó Lập lại tờ khai lại nhé.


Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!


icon-sme.png
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng MISA, bạn sẽ được giải đáp miễn phí bởi MISA qua kênh này BẤM VÀO ĐÂY

 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top