Các bạn giúp dùm mình với

Tranqqq

New Member
hiện là mình nhập tài khoản 331 đầu kì có lẫn nợ có và sddk cân
Nhưng đến khi xem lại bảng cân đối kế toán ở mục bctc thì 331 đã bị cấn trừ
Mình không biết phải sữa như thế nào hết
 

NGOC.179NGUYEN

Member
Nhân viên MISA
Chào bạn,
- Khi bạn xem Bảng cân đối tài khoản thì các tài khoản đã được cấn trừ. Nếu bạn muốn xem báo cáo chưa được cấn trừ thì khi mở báo cáo lên bạn tích vào ô "Hiển thị số dư 2 bên"
- Khi bạn xem Bảng cân đối kế toán thì
+ Chỉ tiêu 132-Trả trước cho người bán ngắn hạn phản ánh số Dư Nợ TK331
+ Chỉ tiêu 311-Phải trả người bán ngán hạn phản ánh số Dư Có TK331
 

Tranqqq

New Member
Chào bạn,
- Khi bạn xem Bảng cân đối tài khoản thì các tài khoản đã được cấn trừ. Nếu bạn muốn xem báo cáo chưa được cấn trừ thì khi mở báo cáo lên bạn tích vào ô "Hiển thị số dư 2 bên"
- Khi bạn xem Bảng cân đối kế toán thì
+ Chỉ tiêu 132-Trả trước cho người bán ngắn hạn phản ánh số Dư Nợ TK331
+ Chỉ tiêu 311-Phải trả người bán ngán hạn phản ánh số Dư Có TK331
 

daotao68

New Member
+ Chỉ tiêu 132-Trả trước cho người bán ngắn hạn phản ánh số Dư Nợ TK331
+ Chỉ tiêu 311-Phải trả người bán ngán hạn phản ánh số Dư Có TK331
 

phuongnamedu

New Member
Chào bạn,
- Khi bạn xem Bảng cân đối tài khoản thì các tài khoản đã được cấn trừ. Nếu bạn muốn xem báo cáo chưa được cấn trừ thì khi mở báo cáo lên bạn tích vào ô "Hiển thị số dư 2 bên"
- Khi bạn xem Bảng cân đối kế toán thì
+ Chỉ tiêu 132-Trả trước cho người bán ngắn hạn phản ánh số Dư Nợ TK331
+ Chỉ tiêu 311-Phải trả người bán ngán hạn phản ánh số Dư Có TK331
ý hay, cảm ơn
 
Top