Bổ sung thông tin trên chứng từ dịch vụ công kho bạc

huynhlich

Member
Em, hiện nay trên giấy rút dự toán khi chuyển qua dịch vụ công kho bạc nhà nước yêu cầu phải có số liệu tại: MÃ NGÂN HÀNG NHÀ CUNG CẤP nhưng không thấy dữ liệu này tai giấy rút dự toán ,vậy phải tích chọn thế nào. Mong hỗ trợ
 
Top