Biểu số 09 - Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã lên không đúng số liệu tại cột Đầu tư phát triển

Phạm Thị Mai MISA

Member
Nhân viên MISA
1. Trường hợp 1: Khi in Biểu số 09 - Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã (TT344/2016/TT-BTC) cột số 3 và số 6 (Đầu tư phát triển) không lên số liệu

Nguyên nhân: Do khi xem Báo cáo Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã (TT344/2016/TT-BTC) đơn vị chưa thiết lập đúng chỉ tiêu muốn hiển thị vào cột số 3 và số 6 (ĐTPT) đồng thời trên chứng từ hạch toán chưa chọn đúng mã thống kê MISACHI_XDCB.

Khắc phục:
- Điều kiện để lên được cột Đầu tư phát triển là các chứng từ chi hạch toán Nợ 8142 cần phải chọn cột Mã thống kê là MISACHI_XDCB, đơn vị cần kiểm tra xem các chứng từ nhập liệu trên phần mềm đã chọn đúng cột mã thống kê chưa. Nếu chưa chọn thì mở chứng từ lên để sửa lại cho đúng.
- Sau đó Vào Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã\ Biểu số 09 - Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã (TT344/2016/TT-BTC) tại hộp tham số đơn vị nhấn vào phần Thiết lập chỉ tiêu Để thiết lập lại các chỉ tiêu muốn hiển thị trên báo cáo. (Đơn vị tích chọn tất cả các chỉ tiêu).

upload_2018-11-6_9-8-0.png


Trên phần mềm sẽ hiển thị lên phần Thiết lập chỉ tiêu như hình bên dưới.

upload_2019-10-21_15-32-42.pngTrên tham số báo cáo, đơn vị nhấn Đồng ý.
upload_2018-11-3_14-16-11.png


Sau khi thiết lập xong Báo cáo sẽ lên đúng số liệu theo mong muốn


upload_2018-11-3_14-17-48.png2. Trường hợp 2: Khi in Biểu số 09 - Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã (TT344/2016/TT-BTC) số liệu lên không đúng ở một số chỉ tiêu

Biểu hiện 1: Cột dự toán bị sai số liệu ở một số chỉ tiêu
 • Nguyên nhân 1: Đơn vị chưa nhập hoặc nhập chưa đúng/đủ dự toán chi theo nội dung kinh tế
 • Khắc phục: Cột Dự toán sẽ căn cứ vào số liệu Dự toán chi đầu năm theo NDKT + Bổ sung dự toán chi theo NDKT + Điều chỉnh dự toán chi theo NDKT .Đơn vị kiểm tra số liệu trên 3 loại chứng từ sau để nhập liệu, nhập bù hoặc sửa lại nếu có sai sót.
  • Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán chi\Lập dự toán Dự toán chi đầu năm theo NDKT
  • Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán chi\Bổ sung dự toán chi theo NDKT
  • Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán chi\ Điều chỉnh dự toán chi theo NDKT
Biểu hiện 2: Cột quyết toán bị sai số liệu ở một số chỉ tiêu
 • Nguyên nhân: Do đơn vị hạch toán thừa hoặc thiếu chứng từ chi
 • Khắc phục: Cột Quyết toán sẽ căn cứ vào số liệu phát sinh trong kỳ Nợ TK 8142 - Có TK 8142 và chứng từ Điều chỉnh kinh phí chi. Đơn vị in Bảng cân đối tài khoản kiểm tra số phát sinh Nợ TK 8142 - PS Có TK 8142 và Báo quyết toán chi theo MLNS xem số liệu cùng kỳ với Báo cáo tổng hợp chi theo NDKT có bằng nhau không? Nếu bằng nhau mà vẫn sai thì do 2 nguyên nhân:
  • Số liệu báo cáo nhiều hơn: Do đơn vị nhập thừa chứng từ PS Nợ TK 8142.
  • Số liệu báo cáo ít hơn: Do đơn vị nhập thiếu chứng từ PS Nợ TK 8142
  Sau khi xác định được nguyên nhân, đơn vị sửa lại chứng từ để số liệu báo cáo lên đúng.
LƯU Ý: Để thực hiện được các thao tác như hướng dẫn phía trên, yêu cầu các đơn vị cần sử dụng phiên bản mới nhất của phần mềm. Cách kiểm tra và cập nhật lên phiên bản mới xem hướng dẫn TẠI ĐÂY
 
Sửa lần cuối:
Top