Bảo mật CSDL trên PMKT Misa sme 2020

htn86

New Member
Xin chào Cty Misa!

Bên mình đang sử dụng PMKT Misa SME 2020, do có nhiều chi nhánh tại các tỉnh thành phố, mình có triển khai sử dụng online để các đơn vị truy cập vào dữ liệu kế toán.
Tuy nhiên, phát sinh các vấn đề bảo mật dữ liệu, cần Misa hỗ trợ như sau:
Hệ thống mình đang sử dụng trên hệ thống Windows Server 2012 R2; SQL Server 2008 R2;
Trên misa khi triển khai có để port và mật khẩu user 'sa" mặc định, khi mình đổi trên máy chủ, thì ko biết đổi trên máy trạm.
Nếu tiếp tục để port và pass user "sa" thì tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về bảo mật;
Đề nghị Misa hướng dẫn mình thay đổi port và mật khẩu user "sa" trên máy trạm.
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Xin chào Cty Misa!

Bên mình đang sử dụng PMKT Misa SME 2020, do có nhiều chi nhánh tại các tỉnh thành phố, mình có triển khai sử dụng online để các đơn vị truy cập vào dữ liệu kế toán.
Tuy nhiên, phát sinh các vấn đề bảo mật dữ liệu, cần Misa hỗ trợ như sau:
Hệ thống mình đang sử dụng trên hệ thống Windows Server 2012 R2; SQL Server 2008 R2;
Trên misa khi triển khai có để port và mật khẩu user 'sa" mặc định, khi mình đổi trên máy chủ, thì ko biết đổi trên máy trạm.
Nếu tiếp tục để port và pass user "sa" thì tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về bảo mật;
Đề nghị Misa hướng dẫn mình thay đổi port và mật khẩu user "sa" trên máy trạm.
Trân trọng!
Thưa anh/chị
Phần mềm SME 2020 Bên em dùng mạng LAN nội bộ ,nếu đơn vị muốn kết nối từ xa thì thiết lập VPN or dùng IP tĩnh và NAT port và gắn port đó trên SQL thì hiện tại bên MISA không hỗ trợ ạ, nếu muốn kết nối từ xa như vậy đơn vị có thể dùng PM AMIS bên em nhé
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

htn86

New Member
Thưa anh/chị
Phần mềm SME 2020 Bên em dùng mạng LAN nội bộ ,nếu đơn vị muốn kết nối từ xa thì thiết lập VPN or dùng IP tĩnh và NAT port và gắn port đó trên SQL thì hiện tại bên MISA không hỗ trợ ạ, nếu muốn kết nối từ xa như vậy đơn vị có thể dùng PM AMIS bên em nhé
1. Anh cũng rất muốn dùng AMIS, nhưng khi dùng Amis thì bên anh đâu chủ động quản lý dữ liệu được.
2. Nếu bên anh đang dùng IP tĩnh và NAT port; tuy nhiên rủi ro về bảo mật còn nguyên.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
1. Anh cũng rất muốn dùng AMIS, nhưng khi dùng Amis thì bên anh đâu chủ động quản lý dữ liệu được.
2. Nếu bên anh đang dùng IP tĩnh và NAT port; tuy nhiên rủi ro về bảo mật còn nguyên.
Thưa anh/chị
Vậy vấn đề này MISA thành thật xin lỗi đơn vị ạ, MISA không hỗ trợ được vấn đề này ạ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top