Báo cáo xây dựng cơ bản

caitoketoan

Member
Mẫu 15/QTDA TT64/2018
Cột 4 của mục 2 và 3 theo ảnh đính kèm không lên số liệu: "nguồn vốn xã thực hiện" và "giá trị đề nghị quyết toán"
 

Đính kèm

H

Hiền Vương - MISA

Guest
Mẫu 15/QTDA TT64/2018
Cột 4 của mục 2 và 3 theo ảnh đính kèm không lên số liệu: "nguồn vốn xã thực hiện" và "giá trị đề nghị quyết toán"
Thưa anh/chị
Cột "giá trị đề nghị quyết toán" của Phần chi phí đầu tư đề nghị quyết toán khi chi hạch toán Nợ TK2412/ có TK liên quan thì lưu ý chọn dự án và cột NDCP (Nội dung chi phí) để khi in ra được số liệu nhé
Trân trọng
 
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Mẫu 16/QTDA TT64/2018 không lên số liệu
Thưa anh/chị
Về số liệu cột nguồn vốn xã thực hiện trong mục 2 của BC 15/QTDA và số liệu mẫu BC 16/QTDA không lên , anh/chị vui lòng liên hệ trực tiếp tổng đài MISA để hỗ trợ trực tiếp và nếu có cải tiến gì về tính năng BC thì cũng được ghi nhận để xem xét nhé
Trân trọng!
 
Top