Báo cáo tổng kế toán nhà nước

P

Phạm Thùy Nga

Guest
Thưa anh, thông tư 107áp dụng cho khối đơn vị hành chính sự nghiệp, khối xã áp dụng quyết định 94/2005/QĐ-BTC anh nhé. Anh đang hỏi trong group của phần mềm MISA Bamboo.NET 2019 dành cho khối xã thì sẽ không cần báo cáo này ạ
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Có ai biết báo cáo Tổng kế toán của UBND xã chỉ em với: https://bctcnn.vst.mof.gov.vn/
UBND xã là đơn vị dự toán cấp 1 hay là cơ quan quản lý.
Sử dụng mẫu báo cáo nào? Theo thông tư 99 hay 107
Thưa anh/chị
Để biết rõ hơn về vấn đề này anh/chị vui lòng hỏi bên Kho bạc xem thử nhé, về thông tư quy định áp dụng cũng như các mẫu BC cần làm để bên kho bạc hướng dẫn cụ thể hơn nhé
trân trọng!
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top