Báo cáo tài chính

Ngoc Nhung

New Member
Anh chị cho em hỏi với ạ. EM lập BCTC phần giá vốn hàng bán bên Bảng cân đối cao hơn Giá vôn phần KQHDKD. Anh chị hỗ trợ em với ạ
 

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
dạ chị bỏ bút toán xác định lãi lỗ kiểm tra xem có bút toán hạch toán có 632 nào không ạ? nếu có thì chênh lệch là chuẩn ạ
 

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Dạ không phải bỏ và làm lại mà chị bỏ bút toán kết chuyển lãi lỗ đi để xem có phát sinh giảm 632 không ý chị? :D
 
Top