báo cáo tài chính

Xuân xù

New Member
cho mình hỏi . Năm 2019 không kết chuyển 711 sang 337. năm 2020 cuối năm kết chuyển 711 sang 337 thì BCTC cuối năm cân nhưng dư đầu năm bên nguồn vốn vẫn ko lên BCTC số dư đầu năm của 711. phải làm sao đây ạ
 

Xuân xù

New Member
kết xuất như thế nào và kết xuất những j để kiểm tra hộ ạ
Cuối năm thì tài sản nguồn vốn cân nhưng đầu năm thì ko cân
 
Top