Báo cáo tài chính Mẫu B01-X chỉ tiêu nợ phải trả

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Dạ B01X lấy chỉ tiêu chi tiết 331 theo đối tượng a ạ! A in sổ báo cáo tổng hợp công nợ của tk 331 sẽ chỗ phần dư có thực tế là bao nhiêu còn trên bảng cân đối là đã được bù trừ vs số trả trước rồi ạ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top