Báo cáo 4a-DK-TSC

huynhlich

Member
Em ơi.Phần mềm quản lý tài sản -lập báo cáo tháng 12 mẫu 4a-DK_TSC sao báo cáo không thể hiện chi tiết phần đất.Phải xử lý thế nào thế nào.
Đây là báo cáo tháng 12 năm 2019
Về đất:
b- Diện tích khuôn viên đất: 1.867 m2.
a- Địa chỉ: 27/Lạc Long Quân,Phú Thạnh,TP Tuy Hòa.
c- Hiện trạng sử dụng: Làm trụ sở làm việc: ......... m2; Làm cơ sở hoạt động sự nghiệp: 1867 m2; Kinh doanh: ......... m2; Liên doanh, liên kết: ......... m2; Cho thuê: ......... m2; Sử dụng khác: ......... m2.

d- Giá trị theo sổ kế toán: 3.734.000 Nghìn đồng.
còn báo cáo tháng 12 năm 2020 thì không thể hiện mà chỉ có Về đất:
 
Top