bảng cân đối tài khoản

Xuân xù

New Member
Cho mình hỏi chút tài khoản 0082 làm sao để cuối năm ko còn dư nợ với ạ. cần bút toán j để kết chuyển cho hết với ạ
 
Top