Bảng cân đối tài khoản

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Phạm Thùy Nga, 28/12/18.

 1. Phạm Thùy Nga

  Phạm Thùy Nga Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  Tài liệu có những nội dung sau:
  • Mục 1: Cách xem, in, xuất khẩu, nộp bảng cân đối tài khoản
  • Mục 2: Xử lý trường hợp bảng cân đối tài khoản không có số liệu
  --------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Cách xem, in, xuất khẩu, nộp bảng cân đối tài khoản

  • Cách xem bảng cân đối tài khoản: anh/chị vào Báo cáo/Báo cáo tài chính/bảng cân đối tài khoản và mở lên xem upload_2018-12-28_14-48-43.
  • Cách in và xuất khẩu bảng cân đối tài khoản: Sau khi mở báo cáo lên, anh/chị có thể tích vào ô In hoặc Xuất khẩu upload_2018-12-28_14-53-48.
  • Nộp bảng cân đối tài khoản: Với thông tư 200, Bảng cân đối tài khoản có thể xuất khẩu dưới dạng docx để nộp thành phụ lục đính kèm của Báo cáo tài chính

  2. Xử lý trường hợp bảng cân đối tài khoản không có số liệu

  • Trường hợp 1: Toàn bộ phần số đều có số liệu trắng (không lên số liệu) - Xem hướng dẫn xử lý Tại đây
  • Trường hợp 2: Một số tài khoản không lên số liệu (các tài khoản khác vẫn lên), anh/chị kiểm tra các nội dung sau:
   • Với tài khoản 632 và phát sinh Có của tài khoản kho (152, 155, 153, 156,..): xem đã các phiếu xuất kho đã có giá xuất chưa, nếu chưa thì tính giá xuất kho - Xem hướng dẫn Tại đây
   • Với tài khoản 911: kiểm tra xem đã kết chuyển lãi lỗ chưa, nếu chưa thì thực hiện kết chuyển lãi lỗ - Xem hướng dẫn Tại đây
   • Với các tài khoản khác: Mở lại các chứng từ hạch toán tài khoản đó có số liệu không, hạch toán đúng tài khoản không
   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 18/9/19
 2. Phạm Thùy Nga

  Phạm Thùy Nga Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  Tài liệu có các nội dung sau:
  • Mục 1: Xử lý trường hợp bảng cân đối tài khoản không có số liệu
  • Mục 2: Xử lý trường hợp số dư tài khoản không khớp với chỉ tiêu tương ứng trên bảng cân đối kế toán
  • Mục 3: Xử lý trường hợp số phát sinh tài khoản không khớp với chỉ tiêu tương ứng trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  -----------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Xử lý trường hợp bảng cân đối tài khoản không có số liệu

  • Trường hợp 1: Toàn bộ phần số đều có số liệu trắng (không lên số liệu) - Xem hướng dẫn xử lý Tại đây
  • Trường hợp 2: Một số tài khoản không lên số liệu (các tài khoản khác vẫn lên), anh/chị kiểm tra các nội dung sau:
   • Với tài khoản 632 và phát sinh Có của tài khoản kho (152, 155, 153, 156,..): xem đã các phiếu xuất kho đã có giá xuất chưa, nếu chưa thì tính giá xuất kho - Xem hướng dẫn Tại đây
   • Với tài khoản 911: kiểm tra xem đã kết chuyển lãi lỗ chưa, nếu chưa thì thực hiện kết chuyển lãi lỗ - Xem hướng dẫn Tại đây
   • Với các tài khoản khác: Mở lại các chứng từ hạch toán tài khoản đó có số liệu không, hạch toán đúng tài khoản không

  2. Xử lý trường hợp số dư tài khoản không khớp với chỉ tiêu tương ứng trên bảng cân đối kế toán
  • Số dư tài khoản 131, 331 không khớp chỉ tiêu phải thu khách hàng, phải trả nhà cung cấp - Xem hướng dẫn Tại đây
  • Số dư các tài khoản 151, 152, 153, 155, 156, 157 không khớp với số liệu chỉ tiêu Hàng tồn kho: do chỉ tiêu hàng tồn kho trên Bảng cân đối kế toán lấy số liệu là số dư Nợ của các TK đầu 15... bao gồm 151,152,153,154,155,157 (bao gồm cả tài khoản 154), anh/chị tham khảo hướng dẫn Tại đây

  3. Xử lý trường hợp số phát sinh tài khoản không khớp với chỉ tiêu tương ứng trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

  • Chỉ tiêu chi phí, giá vốn không lên hoặc lên không khớp với phát sinh nợ các tài khoản chi phí trên bảng cân đối tài khoản
   • Bước 1: Kết chuyển lãi lỗ - Xem hướng dẫn Tại đây (Lưu ý: Với chỉ tiêu giá vốn hàng bán không lên, anh/chị kiểm tra xem đã tính giá xuất kho chưa và thực hiện tính lại giá xuất kho - Xem hướng dẫn Tại đây)
   • Bước 2: Kiểm tra các khoản giảm chi phí - Xem hướng dẫn Tại đây
   • Bước 3: Mở lại Báo cáo kết quả kinh doanh kiểm tra lại
  • Chỉ tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp DV trên báo cáo KQHĐKD không khớp với phát sinh Có tài khoản 511 trên bảng cân đối tài khoản - Xem hướng dẫn Tại đây
  • Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp không bằng số dư tài khoản 421 trên bảng cân đối tài khoản - Xem hướng dẫn Tại đây
  • Chỉ tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành hiện không lên số liệu - Xem hướng dẫn Tại đây
   
  Chỉnh sửa cuối: 18/9/19
 3. Phạm Thùy Nga

  Phạm Thùy Nga Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  Hướng dẫn xử lý Bảng cân đối tài khoản/các sổ kế toán không có số liệu
  • Trường hợp 1: Toàn bộ phần số đều có số liệu trắng (không lên số liệu) - Xem hướng dẫn xử lý Tại đây
  • Trường hợp 2: Một số tài khoản không lên số liệu (các tài khoản khác vẫn lên), anh/chị kiểm tra các nội dung sau:
   • Với tài khoản 632 và phát sinh Có của tài khoản kho (152, 155, 153, 156,..): xem đã các phiếu xuất kho đã có giá xuất chưa, nếu chưa thì tính giá xuất kho - Xem hướng dẫn Tại đây
   • Với tài khoản 911: kiểm tra xem đã kết chuyển lãi lỗ chưa, nếu chưa thì thực hiện kết chuyển lãi lỗ - Xem hướng dẫn Tại đây
   • Với các tài khoản khác: Mở lại các chứng từ hạch toán tài khoản đó có số liệu không, hạch toán đúng tài khoản không
   
  Chỉnh sửa cuối: 18/9/19

Chia sẻ trang này