Bảng cân đối tài khoản/bảng cân đối phát sinh. Từ năm 2020 áp dụng mẫu theo văn bản nào

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
dạ vậy a gửi yêu cầu về email [email protected] kèm theo thông tin liên hệ số điện thoại, mã ngân sách, email để bên e ghi nhận yêu cầu phát triển thêm ạ! để sửa nhanh đc thì a ấn vào sửa mẫu tự gõ lại theo yêu cầu ạ!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top