Bán hàng theo lô, bị âm số lượng theo lô

KhoaHuynh

New Member
Phần mềm Misa mình đang gặp tình trạng này: ví du mã VTHH là AAAA có 2 lô, lô 122 cố số lượng là 5, lô 123 có số lượng là 17, khi xuất bán nhân viên bán chọn lô 122 số lượng là 7 thì nó bán âm luôn, mình phải xử lý sau để nó ko bán âm lô 122
 

KhoaHuynh

New Member
Xem báo cáo thì mình biết rồi, mình đang nói làm chứng từ bán, xuât bán âm số lô Misa vẫn cho cất
 
Top