ban cho mình hỏi cấu hình máy tối thiểu như thế nào thì dùng được phần mềm này vậy?

Top