Bài về Tài sản cố định

Huế Thanh

New Member
Anh chị vui lòng cho em hỏi, khi em khai báo danh mục tài sản cố định đầu kỳ, ĐVT thời gian sử dụng đã chọn năm nhưng ở cột thời gian sử dụng khi em điền số năm vào, phần mềm tự dộng *100 . Vậy trường hợp này em phải chỉnh lại như thế nào? Chân thành cảm ơn
 
Top