vật tư hàng hóa

  1. V

    BỔ SUNG TK CHI PHÍ TRONG DANH MỤC VẬT TƯ HÀNG HÓA

    Chào Anh Chị, Bên Em có sử dụng tài khoản 611 để hoạch toán cho vật tư hàng hóa, trong danh mục vật tư hàng hóa Em có tạo một mã hàng hóa, trong mục 1.Ngầm định có chỗ chọn Tk chi phí, nhưng trong danh sách xổ ra thì k có tài khoản 611 mà chỉ có các tài khoản 152,156, 6211, 641, 642, 811. Có...
  2. Trần Mai Nhung

    Tính giá theo PP bình quân cuối kỳ xem sổ chi tiết VTHH bị âm thời điểm

    Đơn vị áp dụng phương pháp tính giá xuất kho Bình quân cuối kỳ. Do nhu cầu tăng cao hoặc nguồn cung thay đổi, dẫn đến có sự biến động giá nhập trong kỳ của mặt hàng (giá nhập sau cao hơn giá nhập trước). Cuối kỳ, sau khi tính giá xuất kho thì đơn giá xuất được tính bình quân cho cả kỳ nên khi...
Top