vấn đề thường gặp

 1. Vũ Văn Tiến

  Vấn đề khách hàng thường gặp_Tuần 08

  1. Các loại báo cáo cần phải nộp khi quyết toán năm?. Anh(Chị) tham khảo hướng dẫn Tại đây 2. Số tiền học phí chuyển sang năm 2019 còn dư ở tài khoản 1121, số dư đối ứng nằm bên có thì nằm ở tài khoản nào? Trả lời: Số dư của học phí Anh(Chị) sẽ theo dõi trên tài khoản 4212 3. Năm 2017 sau...
 2. Vũ Văn Tiến

  Vấn đề thường gặp trong quá trình hỗ trợ_Tuần 07

  1. Báo cáo lên sai số liệu: Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc vấn đề thường gặp và giải pháp xử lý Tại đây Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc vấn đề thường gặp và giải pháp xử lý Tại đây B01/BCQT – Báo...
 3. Nguyễn Thuận

  Video một số vấn đề thường gặp

  1. Không gõ được tiếng việt: Tại đây 2. In theo lô (in hàng loạt chứng từ): Tại đây 3. Kết nối máy chủ - máy trạm: Tại đây 4. Chuyển dữ liệu từ máy này sang máy khác: Tại đây 5. Sao lưu dữ liệu không được (do ổ đĩa đầy): Tại đây 6. In chứng từ muốn hiển thị hoặc không hiển thị ngày, tháng...
 4. Trần Mai Nhung

  Các vấn đề thường gặp theo từng phân hệ khi lập BCTC trên phần mềm MISA SME.NET 2017

  Thưa các anh chị. Nhằm giúp cho người dùng phần mềm kiểm tra và khắc phục các vấn đề thường gặp ở từng phân hệ khi lập Báo cáo tài chính trên phần mềm MISA SME.NET 2017, Ban quản trị diễn đàn có tổng hợp một số tình huống mà người dùng thường gặp phải và đưa ra các hướng xử lý. Mời các anh chị...
Top