tổng hợp tồn kho

 1. Kim Huyên

  Tôi đã ghi sổ hết chứng từ nhưng xem báo cáo tổng hợp tồn kho lên không đúng thì làm thế nào?

  Cách kiểm tra: Vào menu Tiện ích/ Kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách Chọn khoản thời gian cần xem, chọn vào Kiểm tra ngay ở mục 3.Kho, mua hàng Bạn cần kiểm tra và chỉnh sửa lại cho đúng theo một trong các trường hợp sau: 1. Chứng từ đã ghi lên sổ kho nhưng bị bỏ ghi hoặc xóa trên sổ...
 2. Trần Mai Nhung

  Chỉ tiêu Hàng tồn kho trên Bảng cân đối kế toán không bằng báo cáo Tổng hợp tồn kho

  - Chỉ tiêu Bảng cân đối kế toán lấy số dư Nợ của các TK có đầu 15 (151,152,153,154,155,156,157). Đơn vị có tính giá thành, có số dư TK 154 không lên Tổng hợp tồn kho nhưng lên Chỉ tiêu Hàng tồn kho - Báo cáo Tổng hợp tồn kho và Sổ cái TK kho lệch nhau. Xem hướng dẫn xử lý tại đây
 3. H

  Trị giá xuất kho trong báo cáo tổng hợp tồn kho

  Mình đang dùng misa 2015 Mình vào báo cáo/tổng hợp tồn kho, nhưng phần trị giá xuất kho thì lại không hiện lên Phải làm thế nào bây giờ misa?
Top