tổng hợp chi b03b

  1. Lê Văn Cát Tường

    Hướng dẫn kiểm tra báo cáo B03b - X Báo cáo tổng hợp chi NSX theo mục lục NSNN

    Biểu hiện: Số liệu lên sai, thừa hoặc thiếu Giải pháp: Cách 1: Vào tìm kiếm, điều kiện tìm theo thời gian cùng kỳ với báo cáo, tìm Nợ TK 8142 theo MLNS bị sai => Xuất danh sách chứng từ tìm được ra excel (ở ngay giao diện tìm) => Đơn vị đối chiếu số liệu chi tiết tìm được với số liệu thực tế và...
Top