tk 211

  1. Nguyễn Hà Phương

    Làm thế nào để đối chiếu số dư TK 211, 214, 466 với Sổ TSCĐ (Kết nối PM QLTS.VN)

    Để đối chiếu số dư TK 211, 214, 466 trên Bảng cân đối tài khoản với sổ TSCĐ trên phần mềm QLTS.VN, bạn thao tác theo các bước sau: 1. Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN. 2. Chọn menu Báo cáo\Báo cáo quản trị, chọn Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ (Mẫu hiển thị giá trị còn...
  2. Trần Mai Nhung

    Số liệu trên Báo cáo tài sản cố định và sổ cái tài khoản 211 không khớp nhau

    Để kiểm tra nguyên nhân, vào Báo cáo\ Báo cáo đối chiếu\ Báo cáo đối chiếu Sổ tài sản và Sổ cái, chọn TK Nguyên giá (TK 211,212...), TK hao mòn TSCĐ (TK 214). Kiểm tra lệch chứng từ nào để có thể tìm nguyên nhân nhanh chóng hơn. Có thể xảy ra các nguyên nhân sau: Biểu hiện 1. Cột Nguyên giá...
Top