thường gặp quyết toán

  1. Trần Mai Nhung

    Các vấn đề thường gặp theo từng phân hệ khi lập BCTC trên phần mềm MISA SME.NET 2017

    Thưa các anh chị. Nhằm giúp cho người dùng phần mềm kiểm tra và khắc phục các vấn đề thường gặp ở từng phân hệ khi lập Báo cáo tài chính trên phần mềm MISA SME.NET 2017, Ban quản trị diễn đàn có tổng hợp một số tình huống mà người dùng thường gặp phải và đưa ra các hướng xử lý. Mời các anh chị...
Top