thu nsx

  1. Trương Ngọc Anh

    Tôi xem Biểu số 02 nhưng không hiểu phần mềm đang lấy số liệu 2 cột Thu NSN và thu NSX như thế nào?

    Mẫu Biểu số 02: Tổng hợp dự toán thu ngân sách xã (TT số 344/2016/TT-BTC) được lấy số liệu dựa trên phát sinh của TK 714 ( Phát sinh Có TK 714 - Phát sinh Nợ TK 714) Cách lấy số liệu Cột Thu NSN và Thu NSX như sau: - Thu NSN: Lấy theo số liệu cột Thu NSNN trên chứng từ hạch toán - Thu NSX...
  2. Lê Văn Cát Tường

    Hướng dẫn kiểm tra B02a-X: Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế

    Biểu hiện 1: Cột dự toán năm bị sai Nguyên nhân 1: Đơn vị chưa nhập hoặc nhập chưa đúng/đủ dự toán thu theo nội dung kinh tế Khắc phục: Hướng dẫn vào Dự toán ngân sách: Kiểm tra số liệu trên 3 loại chứng từ để nhập liệu hoặc nhập bù, sửa sai: Lập dự toán\Dự toán thu đầu năm theo NDKT Bổ sung...
Top