thiết lập

 1. NQAnh

  Tôi thiết lập nhiều chỉ tiêu thu/chi bị sai, muốn lấy lại các chỉ tiêu như ban đầu thì làm thế nào?

  Vấn đề Trong quá trình thiết lập công thức, thêm/ sửa/ xóa bỏ bớt chỉ tiêu thì bị thiết lập sai nhiều chỉ tiêu. Muốn lấy lại mẫu dự toán ngầm định ban đầu trước khi chưa chỉnh sửa thì làm cách nào? Cách xử lý Vào Nghiệp vụ/ Dự toán ngân sách/ Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/ Chỉ tiêu thu (đối với...
 2. NQAnh

  Làm thế nào để thêm một Chỉ tiêu thu/ Chỉ tiêu chi mới?

  Vấn đề Khi nhập dự toán đầu năm theo NDKT, nhập dự toán bổ sung hoặc in báo cáo Tổng hợp dự toán thu/ chi, Quyết toán thu/ chi, Dự toán thu/ chi, muốn thêm một chỉ tiêu thu/ chỉ tiêu chi nữa thì làm thế nào? Cách xử lý Bước 1: Thêm chỉ tiêu thu/ chỉ tiêu chi theo hướng dẫn tại đây Bước 2...
 3. NQAnh

  Chứng từ tôi hạch toán có chọn tiết, nhưng báo cáo thu/chi lại không hiển thị đúng số liệu theo tiết

  Vấn đề Trên chứng từ hạch toán có chọn đến Tiết nhưng số liệu các chỉ tiêu con (chi tiết theo Tiết) trên báo cáo lên không đúng số liệu Nguyên nhân Trên mẫu dự toán, chỉ tiêu chưa được thiết lập công thức chi tiết đến Tiết, hoặc đã thiết lập rồi nhưng thiết lập không đúng Cách xử lý Bước 1...
 4. NQAnh

  Tôi muốn gõ lại các mã số cho các chỉ tiêu thu/chi trên báo cáo thì làm thế nào?

  Vấn đề Khi xem báo cáo Tổng hợp dự toán thu/ chi, Tổng hợp quyết toán thu/ chi, Quyết toán thu/ chi... mã số của các chỉ tiêu không đúng theo quy tắc. Cách khắc phục Bước 1: Vào Nghiệp vụ/ Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/ Báo cáo theo chỉ tiêu thu (đối với báo cáo Thu) Vào Nghiệp vụ/ Thiết lập...
 5. NQAnh

  Làm thế nào để sắp xếp lại thứ tự của các chỉ tiêu thu/chi trên báo cáo?

  Vấn đề Muốn sắp xếp lại thứ tự của các chỉ tiêu thu/ chi trên báo cáo Tổng hợp dự toán thu/ chi, Tổng hợp quyết toán thu/ chi, Quyết toán thu/ chi... Cách khắc phục Bước 1: Vào Nghiệp vụ/ Dự toán ngân sách/ Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/ Báo cáo theo chỉ tiêu thu (đối với báo cáo Thu) Vào Nghiệp...
 6. NQAnh

  Làm thế nào khi số tiền của một chỉ tiêu con không được cộng lên chỉ tiêu tổng hợp?

  Vấn đề Khi kiểm tra lại số liệu của chỉ tiêu tổng hợp không bằng tổng cộng số liệu trên các chỉ tiêu con. Cách khắc phục Bước 1: Vào Nghiệp vụ/ Dự toán ngân sách/ Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/ Chỉ tiêu thu (Đối với báo cáo thu) Vào Nghiệp vụ/ Dự toán ngân sách/ Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/ Chỉ...
 7. NQAnh

  Làm thế nào khi in BC công khai Dự toán thu, cột ngân sách xã không hiển thị số liệu?

  Vấn đề Sau khi nhập dự toán thu, in các báo cáo công khai (biểu 109, biểu 114...): Dự toán thu không hiển thị được số liệu lên cột THU NSX của các chỉ tiêu thuộc mục các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % Nguyên nhân : Do chưa điền tỷ lệ % xã được hưởng khi khai báo Chỉ tiêu thu hoặc khi khai...
 8. Trần Mai Nhung

  Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh bị sai số liệu

  Biểu hiện 1 : Báo cáo cột kỳ này không có số liệu hoặc số liệu bị sai tại các chỉ tiêu chi phí. Chỉ có số liệu tại cột doanh thu Nguyên nhân 1: Có thể do chưa thực hiện bút toán kết chuyển lãi lỗ Giải pháp: Vào Nghiệp vụ\ Tổng hợp\ Chứng từ nghiệp vụ khác\ Kết chuyển lãi lỗ\ Chọn thời gian kết...
Top