sme 2017

  1. Vũ Văn Tiến

    SME2017_Kết chuyển lỗ khi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN

    Để thực hiện kết chuyển lỗ khi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN. Anh/Chị tham khảo video hướng dẫn Tại đây . Trân trọng cám ơn!
  2. Hồ Thị Trang_MISA

    Thông báo phát hành sản phẩm MISA SME.NET 2017 R26

    Hôm nay ngày 27-10-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA SME.NET 2017 R26. Phiên bản này cho phép kế toán khi xem báo cáo so sánh số lượng bán, doanh số theo thời gian có thể tùy chỉnh được thời gian xem báo cáo để đáp ứng yêu cầu quản trị; cho phép kế toán in...
Top