s12-h

  1. Phạm Thị Thu

    Làm thế nào khi In sổ S12-H Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc lên số dư đầu năm?

    Vấn đề: Làm thế nào khi In sổ S12-H Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc lên số dư đầu năm. Biểu hiện: In sổ tiền gửi S12-H không thấy hiển thị số dư đầu năm dẫn tới số dư cuối kỳ không đúng Nguyên nhân: Mặc định của phần mềm thì TK 1121 không chi tiết theo loại khoản nhưng khi in báo cáo đơn vị...
  2. TRINH NGUYỄN

    Kiểm tra Số dư tài khoản 111, 112 để đảm bảo khớp với số liệu của Thủ quỹ và Sổ phụ của Ngân hàng

    Vấn đề: Kiểm tra Số dư tài khoản 1111, 1121 để đảm bảo khớp đúng với số liệu thực tế của Thủ quỹ và Sổ phụ của Ngân hàng Giải pháp: Mục đích: Kiểm tra số dư tài khoản 1111 – Quỹ, 1121 – Ngân hàng để đảm bảo số liệu trên sổ sách khớp với sổ theo dõi của Thủ quỹ và sổ phụ của Ngân hàng để đảm...
Top