quản lý

  1. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

    Báo cáo Kết quả kinh doanh và Bảng cân đối tài khoản lệch nhau

    1. Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trên BC KQKD không bằng Phát sinh TK 511 trên BCĐTK Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Căn cứ vào lũy kế số phát sinh Có các TK 511,512, đối ứng phát sinh Nợ TK 111,112,113,131... của các tháng trong kỳ báo cáo tổng hợp để ghi...
  2. Vũ Văn Tiến

    Cách theo dõi, quản lý mã vạch hàng hóa trên phần mềm (giống như các siêu thị)

    Có 2 cách để theo dõi, quản lý mã vạch trên phần mềm MISA SME.NET: 1. Coi mã hàng hóa trên phần mềm là mã vạch hàng hóa Ưu điểm của cách này: thao tác dễ dàng, có nhiều báo cáo liên quan để xem, để quản trị Hạn chế của cách này: vì coi mã hàng hóa trên phần mềm là mã vạch nên số lượng hàng hóa...
Top