qr code

  1. Phạm Thị Thu

    Hướng dẫn thêm mã QR Code trên mẫu hóa đơn điện tử để tra cứu nhanh hóa đơn bằng điện thoại di động

    Vấn đề: Hướng dẫn thêm mã QR Code trên mẫu hóa đơn điện tử ở phần mềm MISA SME.NET 2019 Mục đích: Giúp tra cứu hóa đơn điện tử bằng mã QR Code được nhanh chóng bằng điện thoại di động. Mô tả: Hiện nay trên mẫu mặc định khi khởi tạo hóa đơn điện tử chưa có thông tin mã QR Code, khách hàng cần...
Top