qđ759

  1. Lê Văn Cát Tường

    Sai số liệu trên Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước QĐ759 (C2-02/NS)

    Biểu hiện 01: Số dư tạm ứng sai (không bằng (Có 1121 Tạm ứng - Nợ 8142/Có 8192 Thanh toán tạm ứng) Nguyên nhân 01: Có thể do khi tạm ứng Có 1121 chưa chọn Mục là 0051/0052 hoặc chưa chọn Mã thống kê là Chi hoạt động/Chi XDCB. Giải pháp: Chọn đúng mã thống kê khi tạm ứng (khi thanh toán tạm ứng...
Top