mẫu hóa đơn điện tử

  1. Thuận Nguyễn

    Mục lục mẫu biểu đã chỉnh sửa và hướng dẫn sửa mẫu đặc thù sản phẩm HĐĐT

    Hiện tại MISA đã sửa sẵn một số biểu mẫu Hóa đơn điện tử sau hoặc có hướng dẫn sửa mẫu 1 số mẫu đặc thù, anh/chị tích vào link màu xanh tương ứng để tải mẫu về máy hoặc xem hướng dẫn sửa mẫu chi tiết: Mục 1: Danh sách các vấn đề về mẫu liên quan đến thuế suất Chọn thuế suất là KCT nhưng khi...
Top