mimosa.net 2019

  1. Phạm Thị Mai MISA

    Một số tình huống thường gặp khi in Báo cáo quyết toán và Báo cáo tài chính theo TT 107

    Nhằm giúp Quý khách xử lý tình huống đang gặp phải nhanh chóng, tiết kiệm và chủ động hơn trong việc hoàn thiện bộ BCTC, BCQT . MISA có tập hợp một số tình huống thường gặp khi in BC trên phần mềm như sau: 1. Báo cáo đối chiếu kho bạc Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT - Một số vấn đề thường gặp: - Vấn đề 1...
Top