lũy kế

  1. Bùi Thị Ngọc Bích

    F02-2H phần I: Báo cáo chi tiết kinh phí dự án bị sai số liệu

    Biểu hiện 1: Thông tin của dự án như Tên dự án, tổng số kinh phí được duyệt, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, mã số bị sai so với thông tin thực tế. Nguyên nhân: Khai báo thông tin ban đầu của dự án bị sai Khắc phục: Vào Danh mục\Dự án: chọn đến dự án cần sửa, sửa lại thông tin-> Cất Biểu hiện 2...
  2. Trần Mai Nhung

    Số liệu trên Báo cáo tài sản cố định và sổ cái tài khoản 211 không khớp nhau

    Để kiểm tra nguyên nhân, vào Báo cáo\ Báo cáo đối chiếu\ Báo cáo đối chiếu Sổ tài sản và Sổ cái, chọn TK Nguyên giá (TK 211,212...), TK hao mòn TSCĐ (TK 214). Kiểm tra lệch chứng từ nào để có thể tìm nguyên nhân nhanh chóng hơn. Có thể xảy ra các nguyên nhân sau: Biểu hiện 1. Cột Nguyên giá...
Top