không tồn tại

  1. Lê Văn Cát Tường

    Không đăng nhập được vào dữ liệu

    Biểu hiện 1: Mở dữ liệu, chương trình báo lỗi SQL Server detected a logical consistency-based I/O error: tom page (expected signature ….) Nguyên nhân: Do copy file dữ liệu .mbd sang máy mới, đường dẫn mới trong khi vẫn đang mở chương trình MISA Bamboo đăng nhập dữ liệu đó. Giải pháp: Tắt chương...
Top