hàng

  1. D

    Cần giúp đỡ các bút toán bán hàng online trến sàn TMĐT?

    Bên mình bán hàng trên sàn TMĐT Tiki mỗi ngày sau khi xác nhận các đơn hàng phát sinh, thì nhân viên tiki đến lấy hàng, và sau đó tiki đóng gói đem hàng gửi cho khách hàng và tiki thu tiền hộ. đến kỳ sao kê tiki liệt kê các đơn hàng đã giao hoàn thành và giao thất bại cũng như các khoản phí...
Top