hàng tồn kho

 1. tuyết trinh

  bàn về tài khoản hàng tồn kho

  Anh /Chị cho em hỏi, em đã làm phiếu xuất kho hàng ký gửi Nợ tk157 có tk 1561. sau đó em xuất bán hàng ký gửi này em ghi nhận doanh thu, nhưng khi ghi nhận giá vốn và làm giảm Tk 157 thi kho lại báo âm hàng là sau ạ? em không hiểu lắm. Mong anh/chị chỉ giúp ạ. Thanks!
 2. Trần Mai Nhung

  Chỉ tiêu Hàng tồn kho trên Bảng cân đối kế toán không bằng báo cáo Tổng hợp tồn kho

  - Chỉ tiêu Bảng cân đối kế toán lấy số dư Nợ của các TK có đầu 15 (151,152,153,154,155,156,157). Đơn vị có tính giá thành, có số dư TK 154 không lên Tổng hợp tồn kho nhưng lên Chỉ tiêu Hàng tồn kho - Báo cáo Tổng hợp tồn kho và Sổ cái TK kho lệch nhau. Xem hướng dẫn xử lý tại đây
 3. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

  Hướng dẫn xử lý và hạch toán đối với hàng tồn kho hết hạn, hư hỏng phải tiêu hủy

  1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa hư hỏng, hết hạn sử dụng có được khấu trừ: Theo khoản 1 điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC: "Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào 1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT...
Top