cukcuk

 1. ltlanmisa

  Một số tên mẫu thông dụng hay sửa trên phần mềm CUKCUK

  Giải pháp: ShiftRecord: Biên bản bàn giao ca CheckOrder: Phiếu kiểm đồ Booking: Phiếu đặt chỗ RevenueShiftRecord: Báo cáo doanh thu mặt hàng trong ca Invoice: Hóa đơn Order: Phiếu gửi bếp bar ChangeOrder : Phiếu thay đổi order A40x25_PrintTemplate: Phiếu in tem khổ 40*25 A40x30_PrintTemplate...
 2. ltlanmisa

  Thông báo phát hành sản phẩm CUKCUK.VN R45 (Desktop)

  Hôm nay ngày 04-12-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm CUKCUK.VN R45 (Desktop). Phiên bản này phát triển tính năng: Thu ngân muốn gửi phiếu tạm tính cho khách hàng qua ứng dụng 5Food để khách hàng có thể xem ngay trên thiết bị của mình. Bộ sản phẩm phát hành gồm...
 3. ltlanmisa

  Thông báo phát hành sản phẩm CUKCUK.VN R45 (Cloud)

  Hôm nay ngày 02-12-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm CUKCUK.VN R45 (Cloud). Phiên bản này bổ sung tính năng: Sau khi chuyển đổi thành viên trên 5Food, QLNH muốn hạng thẻ trên danh mục khách hàng hiển thị theo hạng thẻ của 5Food Bộ sản phẩm phát hành gồm có: Trang đăng ký...
 4. Hồ Thị Trang_MISA

  Thông báo phát hành sản phẩm Dự án Cukcuk Mobile R44

  Hôm nay ngày 09-11-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm Dự án Cukcuk Mobile R44. Phiên bản này bổ sung tính năng bộ cài theo từng quốc gia... Bộ sản phẩm phát hành gồm có: Hướng dẫn sử dụng theo phiên bản Hướng dẫn sử dụng mobile 1. Các vấn đề phát triển trong...
 5. Hồ Thị Trang_MISA

  Thông báo phát hành sản phẩm CUKCUK.VN R43.1 (Cloud)

  Hôm nay ngày 06-11-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm CUKCUK.VN R43.1 (Cloud). Phiên bản này bổ sung tính năng cho phép Quản lý nhà hàng chưa muốn dùng hoặc chưa được dùng 5Food nhưng vẫn muốn nhập hạng thẻ và áp dụng khuyến mại theo hạng thẻ cho khách hàng trên CUKCUK Bộ...
 6. Hồ Thị Trang_MISA

  Thông báo phát hành sản phẩm CUKCUK.VN R43 (Cloud)

  Hôm nay ngày 26-10-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm CUKCUK.VN R43 (Cloud). Phiên bản này bổ sung tính năng: QLNH muốn xem báo cáo Chi tiết doanh thu theo nhân viên và mặt hàng/nhóm mặt hàng để biết được số lượng mỗi mặt hàng/nhóm mặt hàng mà nhân viên đó bán ra từ đó xác...
 7. Hồ Thị Trang_MISA

  Thông báo phát hành sản phẩm Dự án Cukcuk Mobile R43

  Hôm nay ngày 24-10-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm Dự án Cukcuk Mobile R43. Phiên bản này bổ sung tính năng in Mã ưu đãi... Bộ sản phẩm phát hành gồm có: Phiên bản Bán Hàng trên mobile (Android) Hướng dẫn sử dụng theo phiên bản Hướng dẫn sử dụng mobile III...
Top