chuyển nguồn

 1. Phạm Thị Mai MISA

  Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ chi chuyển nguồn sang năm sau

  1. Khái niệm Chi chuyển nguồn là việc chuyển nguồn kinh phí năm trước sang năm sau để thực hiện các khoản chi đã được bố trí trong dự toán năm trước hoặc dự toán bổ sung nhưng đến hết thời gian chỉnh lý chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa xong được cơ quan có thẩm quyền cho tiếp tục thực hiện...
 2. Chu Kim Anh

  Hướng dẫn điều chỉnh từ nguồn ngân sách sang nguồn phí, lệ phí , nguồn thu khác hoặc ngược lại

  Mục đích Giúp người dùng biết cách hạch toán một số nghiệp vụ liên quan tới việc trước đây đã chi ở nguồn A sau đó được cấp hoặc thu được nguồn B, thực hiện chuyển từ nguồn A sang nguồn B . Hướng dẫn Trường hợp 1: Trước đây, đơn vị đã rút và chi ở nguồn ngân sách, sau đó thu được ở nguồn thu...
 3. Phạm Thị Mai MISA

  Hướng dẫn in Biểu số 59-Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau

  Vào Báo cáo\Báo cáo ngân sách xã\Biểu số 59: Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau của các cấp theo hình thức rút dự toán. • Trường hợp tài khoản 1121 không tích chi tiết theo bộ mục lục ngân sách trên hệ thống tài khoản thì báo cáo sẽ không hiển...
 4. Trương Hạnh

  Hướng dẫn cách xóa, không theo dõi hoặc chuyển nguồn kinh phí

  Mục đích: Khi khai báo danh mục nguồn kinh phí con có sai sót hoặc dư thừa đơn vị muốn xóa bỏ hoặc chuyển toàn bộ phát sinh sang một nguồn kinh phí khác Ví dụ hình minh họa bên dưới muốn xóa nguồn tiền học thêm Trường hợp 1: Nguồn kinh phí chưa có phát sinh Hướng dẫn: Anh/chị vào Danh...
 5. Lê Văn Cát Tường

  Hướng dẫn các nghiệp vụ đặc biệt trong chế độ kế toán Ngân sách xã

  Giải pháp: Phần A: Các nghiệp vụ trên báo cáo chi theo nội dung kinh tế Dự phòng: Theo quy định tại Điều 9 Luật Ngân sách Nhà nước, Dự toán chi ngân sách trung ương và ngân sách các cấp chính quyền địa phương được bố trí khoản dự phòng từ 2% đến 5% tổng số chi để chi phòng chống, khắc phục...
Top