chi

 1. Lê Văn Cát Tường

  Hướng dẫn các thao tác kết chuyển cuối năm, quyết toán đầu năm

  Giải pháp: Các thao tác cần thực hiện vào cuối năm và đầu năm: Trước khi khóa sổ kế toán năm phải thực hiện chuyển số thu, số chi ngân sách năm nay thành số thu, số chi ngân sách năm trước như sau: + Chọn ngày hạch toán là 31/12. + Vào Nghiệp vụ khác/ Thêm, Chọn Kết chuyển cuối năm. Kết...
 2. Lê Văn Cát Tường

  Tài liệu hướng dẫn cách đối chiếu số dự toán rút và số chi trên phần mềm MISA Bamboo.NET

  Câu hỏi: Tại sao số rút Có 1121 của đơn vị không khớp với số chi Nợ 8142? Hoặc sao Có 1121 đã bằng Nợ 8142 mà lại lệch với Có 008? Luồng nghiệp vụ thường là: Khi rút tiền ở kho bạc về Nợ 111/Có 1121 Thực chi sau đó chi ra là Nợ 8142/Có 111, hoặc hạch toán chi phí lương, bảo hiểm là Nợ 8142/Có...
 3. Bùi Thị Ngọc Bích

  Hướng dẫn các nghiệp vụ điều chỉnh kinh phí tự chủ

  Giải pháp: Nguyên tắc điều chỉnh chung: Kinh phí được giao được phân bổ vào nhóm mục chi khác của mục lục ngân sách nhà nước. Căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng cơ quan thực hiện chế độ tự chủ quyết định bố trí số kinh phí được giao vào các mục chi cho phù hợp; được...
 4. Bùi Thị Ngọc Bích

  Báo cáo B03-H: Báo cáo thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh lên sai số liệu

  Biểu hiện 1: Chỉ tiêu Trích lập các Quỹ kỳ này không có số liệu Nguyên nhân: Do hạch toán Nợ 531/ Có 431 nên không lên được báo cáo Giải pháp: Sửa lại hạch toán là Nợ 421/ có 431. Lưu ý: Chỉ tiêu này lấy lên các bút toán hạch toán như sau: Nợ 421/ Có 431 và Nợ 511/ Có 431. Tương tự với các chỉ...
Top