bảng cân đối kế toán

  1. Chu Kim Anh

    Cách để kiểm tra nguyên nhân Bảng cân đối kế toán không cân

    Khi xem bảng cân đối kế toán, nhấn vào Nút Kiểm tra không cân trên báo cáo và kiểm tra từng nguyên nhân do chương trình thông báo.
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Top