431

  1. Lê Văn Cát Tường

    S07-X: Sổ theo dõi các quỹ công chuyên dùng

    Biểu hiện: Đã hạch toán các bút toán liên quan đến tài khoản 431 (Quỹ công chuyên dùng) tuy nhiên khi in S07-X: Sổ theo dõi các quỹ công chuyên dùng thì báo cáo không có số liệu. Nguyên nhân 1: Do tài khoản 431 không theo dõi chi tiết theo "Hoạt động" Giải pháp: Vào Danh mục --> Tài khoản -->...
  2. Lê Văn Cát Tường

    Hướng dẫn kiểm tra phần Thu hộ, Chi hộ, Quỹ công chuyên dùng trên Bảng cân đối tài khoản

    Biểu hiện: Bảng cân đối tài khoản bị âm dương ở TK3361, 3362, 431 Nguyên nhân: Hạch toán nhầm khi Thu thì hạch toán vào 3361 nhưng chi lại hạch toán vào 3362 hoặc hạch toán nhầm vào TK 431 Giải pháp: Trường hợp sai số dư TK 3361, 3362: Nếu có thể nhập lại số dư thì giải thích lý do gây sai cho...
Top