Nội dung mới nhất bởi vanviet

  1. V

    Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

    Bạn Trần Mai Nhung , mình muốn hỏi khi điều chỉnh bổ sung tơ khai có sự chenh lệch ở chỉ tiêu 43 âm hoặc dương ở quý 1, nhưng hạch toán đúng chỉ là kê khai sai, mình sẽ không cần bấm hạch toán điều chỉnh đúng không bạn, nhưng tại sao chỉ tiêu 37, hoặc 38 phải hiện lên ở tờ khai thuế phát hiện...
Top