N

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Kính gửi : Misa
    Mặc dù đã tích chọn TK 244 theo đối tượng nhà cung cấp rối và khi nhập tk 244 cũng đã nhập mã cho đối tượng nhà cung cấp rồi , nhưng sao khi vào bảng tổng hợp công nợ phải trả , chọn tk 244 rồi nhưng Bảng TH chỉ thấy xuất hiện số dư đầu kỳ của từng đối tượng còn số phát sinh nợ , có không thấy có số liệu ?
    Nhờ mọi người hổ trợ giúp
  • Đang tải...
  • Đang tải...
  • Đang tải...
Top