Nguyễn Ảnh

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • khi hạch toán bán usd có xuất hiện tỷ giá xuất quỹ, có thể bỏ tỷ giá xuất quỹ được không, bỏ như thế nào
  • Đang tải...
  • Đang tải...
  • Đang tải...
Top