Nội dung mới nhất bởi ltlanmisa

 1. ltlanmisa

  Nơi tải đường link bộ cài sản phẩm mới phát hành

  Để thực hiện tải đường link bộ cài sản phẩm mới phát hành anh/chị thực hiện tại đây: https://www.mshopkeeper.vn/download Tính năng mới của sản phẩm phát hành được hướng dẫn tại đây: http://help.mshopkeeper.vn/tinh_nang_moi.htm Trân trọng cảm ơn.
 2. ltlanmisa

  Nơi tải đường link bộ cài sản phẩm mới phát hành

  Để thực hiện tải đường link bộ cài sản phẩm mới phát hành anh/chị thực hiện tại đây: https://www.cukcuk.vn/download Tính năng mới của sản phẩm phát hành được hướng dẫn tại đây: http://help.cukcuk.vn/vi/tinh_nang_moi.htm Trân trọng cảm ơn.
 3. ltlanmisa

  Hạch toán từ khoản thu bán hồ sơ dự thầu

  Thưa anh chị, Theo quy định hiện nay nếu là khoản thu có hóa đơn hiện nay thì KHi thu tiền sẽ hạch toán Có 531, Khi chi ra sẽ hạch toán Nợ 642 hoặc Nợ 154. Và thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ xác định khi kết chuyển lãi lỗ Anh chi có thể tham khảo link...
 4. ltlanmisa

  Câu hỏi Misa về nhập số dư và phân bổ chi phí mua hàng

  Thưa anh chị MISA hướng dẫn ở trên là trường hợp hàng 151 chưa nhập kho mới chỉ hạch toán vào sổ cái. Nếu trường hợp đã nhập kho năm trước anh chị có thể làm theo cách như sau: - Thực hiện chuyển kho từ kho 151 sang kho 156 http://help.misasme2017.misa.vn/html_17020000.htm - Để phân bổ được chi...
 5. ltlanmisa

  Câu hỏi Misa về nhập số dư và phân bổ chi phí mua hàng

  Thưa anh/chị Năm 2018 bắt đầu nhập số dư trên phần mềm thì anh/chị thực hiện như sau: - Vào Nghiệp vụ nhập số dư ban đầu tài khoản 151, và 156 như số tiền đã chi Ví dụ hình ảnh - Mua hàng\thêm chứng từ mua hàng nhập khẩu: Hạch toán như hình Nếu không chọn được tài khoản 151 thì vào hệ...
 6. ltlanmisa

  Câu hỏi Misa về nhập số dư và phân bổ chi phí mua hàng

  Thưa anh/chị 1. Anh chị cho MISA hỏi khi hạch toán Nợ 151 anh chị đang hạch toán ở giao diện nào của MISA để MISA hướng dẫn bước tiếp theo 2. Đoạn bôi đậm MISA không nhầm đâu ạ. Do năm 2017 đã hạch toán tài khoản 156 tức là đã ghi nhận vào sổ cái rồi nên khi hàng về chỉ cần điều chỉnh giá trị...
 7. ltlanmisa

  Câu hỏi Misa về nhập số dư và phân bổ chi phí mua hàng

  Thưa anh/chị MISA xin trả lời vấn đề của anh chị như sau: - Nếu Năm 2017 mới hạch toán chứng từ khác Nợ 151/TK liên quan (chưa nhập kho chỉ hạch toán về mặt tài khoản) thì năm 2018 Chỉ cần lập chứng từ Nhập kho và thực hiện phân bổ chi phí mua hàng vào cột khí hàng về kho - Nếu năm 2017 đã...
 8. ltlanmisa

  Chi tiết một số mẫu đã chỉnh sửa

  Bảng kê hàng hóa dịch vụ mẫu A5, bổ sung thêm Cột Chiết khấu và Thuế GTGT - In tại giao diện: chứng từ bán hàng/ Bảng kê hàng hóa dịch vụ Link mẫu: https://drive.google.com/open?id=1B7mfzO-6vffBNt0Tj4lUYMUh305UA3i1
 9. ltlanmisa

  Chi tiết một số mẫu đã chỉnh sửa

  Mẫu hóa đơn bán hàng mẫu đặt in thành hóa đơn bán lẻ giống mẫu bill trong siêu thị: - In tại giao diện: Chứng từ bán hàng/hóa đơn bán hàng (mẫu đặt in) Link lấy mẫu: https://drive.google.com/open?id=1zkY7fuQ7WeRqRPXVZySbB8LMG-0gmOxL
 10. ltlanmisa

  Hỏi về: Sổ tổng hợp bán hàng

  Thưa anh chị KHi chạy giá vốn sẽ tính giá theo phương pháp tính giá mà đơn vị chọn. Anh chị có thể nói rõ, giá vốn của đơn vị đang bị sai như thế nào được khôgn ạ Trân trọng cảm ơn
 11. ltlanmisa

  Hạch toán tạm ứng chi quỹ phúc lợi

  Thưa anh chị Anh chị có thể xem hướng dẫn hạch toán ở tài khoản 6111 nhé Trân trọng cảm ơn
 12. ltlanmisa

  Đối chiếu chi phí mua hàng đã phân bổ với mua hàng nhập kho

  Thưa anh/chị Anh chị có thể in báo cáo như hình ảnh Trân trọng cảm ơn
 13. ltlanmisa

  thiết lập đối tượng tập hợp chi phí

  Thưa anh/chị Anh/chị làm như vậy bị lỗi như thế nào anh chị đính kèm hỉnh ảnh để MISA hỗ trợ nhé Anh chị có thể chat vào link: https://www.facebook.com/messages/t/MISA.SME để được hỗ trợ nhé Trân trọng cảm ơn
 14. ltlanmisa

  Thanh toán tạm ứng trên phần mềm misa

  Thưa anh/chị Các nghiệp vụ này anh/chị hạch toán ở chứng từ nghiệp vụ khác nhé Trân trọng cảm ơn
 15. ltlanmisa

  Hạch toán chi phí tổ chức thành lập doanh nghiệp

  Thưa anh/chị Chi phí này có thể hạch toán vào tài khoản 2422 nhé Nếu cần hỗ trợ thêm anh/chị có thể chát vào link: https://www.facebook.com/messages/t/MISA.SME Trân trọng cảm ơn
Top